SAĞLIK BAKANLIĞININ SÜRELİ ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI AÇIKLAMASIDIR

📢 Sağlık Bakanlığının 16.12.2021 tarihli yazısı:
.
♦️ Konu: Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Alınan Tedbirler
.
🔻 1. Geçerlilik süresi 01 Ocak 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında sona ermiş süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerlidir.
.
🔻 2. Geçerlilik süresi 01 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında sona ermiş ya da sona erecek süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerlidir.
.
🔻 3. Bu süreçte engelli sağlık kurulu raporunu Yeniletmek veya ilk defa rapor çıkartmak talebi ile hastanelere başvuranların talepleri karşılanmaya devam edilecektir.
.
.