PROJEMİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ TARAFINDAN YAYINLANDI!

📖 Projemiz Engelli Araştırmaları Yazıları kapsamında İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlandı!
.
📌 Makalemizin özetini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Tamamını okumak isteyenler buradan ulaşabilirler:
.
Sivil Toplumda Engelliliğe Hak Temelli Yaklaşım: “Kas Hastasıyım Haklarımın Farkındayım” Projesi:
Günümüzde engellilik hareketi medikal modelden sıyrılarak engelin sosyal yapının bir sonucu olduğunu savunan sosyal modelini ve hak temelli yaklaşım modelini esas alarak ilerlemektedir. Engelliliğe yaklaşımlarıyla paralel olarak, engel durumuna sahip bireylerin benlik tanımlarının grup içinde değişkenlik gösterdiği “hasta” ve “engelli” kimliği başta olmak üzere çeşitlendiği gözlemlenir. Bu hasta/engelli ikili yapısının bir izdüşümünü Türkiye’de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin amaç ve yaklaşımlarında okumak mümkündür. Bu bağlamda STK’ların faaliyetlerinden faydalanan bireylerin kendilik algılarının ve engelliliğe yönelik kurumsal yaklaşımlarının belirlenmesi engelli haklarına erişimi desteklemeyi amaçlayan aksiyonların etkin biçimde tasarlanıp hayata geçirilmesine imkân tanır. Bu çalışmada, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER)’nin 2021-2022 yıllarında ilerleyici ve kronik özellikli nöromüsküler hastalıklara sahip engelli bireylere yönelik yürüttüğü “Kas Hastasıyım Haklarımın Farkındayım” projesi bağlamında engelliliğe yaklaşımın bireysel ve örgütsel boyutları incelenmiştir.
.
Tüm emekleri için Nagihan Sadıklar’a, Ekinsu Arslan’a, Selen Solaklar’a, Maide Nur Kılıçarslan Yıldız’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
.
Projemiz hakkında bilgi edinmek için burayı tıklayınız.
.