Beyaz Kart

Ücretsiz – İndirimli Seyahat Hakkı (Şehir İçi)
Engelli bireyler, yerel yönetimlerin alacağı karar ile ücretsiz veya indirimli seyahat edebilirler. İstanbul’da İETT’nin sağladığı ücretsiz seyahat hakkınızı (BEYAZ KART) kullanabilmek için aşağıdaki evraklarla www.iett.gov.tr adresine müracaat etmeniz gerekiyor.

Engelli elektronik mart müracaatı için gerekli belgeler:
* 16 Temmuz 2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş, % 40 ve üstünde bir oranda özürlüler için sağlık kurulu raporunun aslı ve fotokopisi
* T.C. Özürlüler İdaresi Başkanlığı`nın düzenlediği Özürlüler İçin Kimlik Kartı`nın aslı ve fotokopisi
* Nüfus kayıt bilgilerine özürlülük oranının kaydını yaptırmış olanlar için de nüfus cüzdanı kayıt örneği veya nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
* 1 adet fotoğraf
* 10 TL kart bedeli