Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi / İdil Işıl Gül

Özet
İnsan hakları hukukunun temelinde uluslararası sözleşmeler vardır. Devletlerin kendi yetki alanlarındaki kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı taahhüt ettikleri bu sözleşmeler, bazı hâllerde bir kişi grubunun haklarını (çocuk hakları, kadın hakları gibi); bazı hâllerde ise herkes bakımından belli bir hak grubunu korumaya yönelir (siyasi haklar, sosyal haklar gibi). Bir kişi grubunu veya hak grubunu korumaya yönelik yeni bir sözleşme yapılması, o alandaki hak ihlallerinin varlığının da kabulü anlamına gelir. Nitekim, Birleşmiş Milletler çatısı altında engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak amacıyla bir sözleşme hazırlanması da, engelli bireyleri temsil eden ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin, devletleri engelli bireylerin uğradıkları hak ihlallerinin yaygınlığı konusunda ikna etmeleri sayesinde mümkün olmuştur.

Bu yazıda bu sözleşmenin hazırlanma süreci, devletler bakımından öngördüğü yükümlülükler ve Türkiye hukukuna etkisi incelenmektedir.

 

Detaylar için burayı tıklayınız