KASDER Online Psikolojik Destek Projesi

Online Psikolojik Destek Projesi

Kas hastalıklarının çoğu ilerleyici ve kalıtımsal karakterlidir. Kas hastalarının bir kısmı çok erken yaşta kaybedilmekte, büyük bir kısmı zamanla ilerleyen hastalık sebebiyle önemli sağlık sorunları yaşamakta, bir çoğu ise yaşamlarını ömür boyu tekerlekli sandalyede sürdürmektedir.

Nörolojik hastalıkların önemli bölümü, ciddi yeti yitimine yol açan kronik hastalıklardır. Bu tür hastalarda yeti yitimine ikincil ruhsal tepkilerin birçok psikiyatrik bozukluğa yol açması oldukça fazla orandadır. Bu hastalardaki psikiyatrik morbiditenin benzer derecede yeti yitimine yol açan diğer fiziksel bozukluklardan daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, nörolojik hastalığın sebep olduğu kızgınlık, kaygı, çökkünlük, korku, isyan gibi tepkiler gelişebilir. Bu nedenle yıkımları onarmak, psikolojik hasarlara müdahale edilmesi gerekmektedir. Özellikle yaşanılan olayların hemen ardından yapılan psikolojik müdahaleler, kişilerin tanı sonrası hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için çok önemlidir.

Nöromüsküler hastalıklar doğrudan insan psikolojisini etkilemekte olduğundan, hastada değişik nitelik ve şiddette davranışsal, bilişsel ve duygulanıma ilişkin bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. İlerleyici niteliğe sahip bu hastalıklar çerçevesinde düşünülünce, nörolojik hastalıklar, doğrudan psikiyatrik bozukluğa neden olabilme potansiyeli en fazla olan gruptur.

Bir kısmı erken yaşta bir kısmı ise ilerleyen yaşlarda tekerlekli sandalye ya da farklı medikal cihazlarla yaşamını sürdürmek zorunda kalan kas hastaların önemli bir kısmında, sosyal entegrasyon sorunu ve psiko-sosyal problemler yaşanmaktadır. Bu bağlamda kas hastası birey ve yakınlarına; yaşadıkları travma sonrasında ortaya çıkan sorunları saptamak, bu sorunlara yönelik yöntem uygulama ve ailelere danışmanlık vererek olumsuz etkileri azaltmak amacıyla Türkiye Kas Hastalıkları Derneği bünyesinde ”Online Psikolojik Destek Projesi” oluşturulmuştur.

Ön hazırlıklarına 2012 yılında başladığımız proje kapsamında, 2013 Mayıs ayından itibaren ailelerin başvurularını kabul etmeye başladık. Tüm illerdeki hastalara hizmet sunmak için oluşturduğumuz projemiz kapsamında 8 yıl boyunca pek çok hasta ve aileye, uzmanlarımız aracılığıyla psikolojik destek hizmetini başarıyla verdik.

COVID-19 sürecinde de salgın risklerinden korunmak için evlerinde kalmak durumunda olan kas hastalarının fizik tedavi, rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi hizmetlere erişememesi sebebiyle tüm kas hastalarına yönelik ”Online Psikolojik Destek Projesi’ni sürdürmeye devam ettik.
.
2021 yılında 20 gönüllü psikolog ile 47 kas hastası birey yakınına 488 saat psikolojik danışmanlık hizmeti vererek, gönüllü psikologlarımızı 40 süpervizyon oturumu ile destekledik.

.
2022 yılının ilk üç ayında ise; 36 kas hastası birey yakınına 250 seans, 27 gönüllü psikologla  40 süpervizyon oturumu ile destekledik.
.
2023 yılı başvuruları açılmıştır.
.

🟪 Uzmanlara çağrımızdır:

Sağlık psikolojisi ile ilgilenen psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatr, hemşire, pedagog, rehber psikolojik danışman gibi meslek alanlarında eğitim almış uzmanları, ayda birkaç saat gönüllü olarak kas hastalarına ve ailelerine online psikolojik destek vermek üzere KASDER’e davet ediyoruz. Daha deneyimli olan uzmanlarımızı ise, hastalara ve ailelerine psikolojik destek verecek gönüllü ekibimizi yetiştirmek amacıyla aramızda görmeyi umuyoruz.

.
Aramıza katılmak için info@kasder.org.tr adresimize yazarak, bizimle iletişime geçebilirsiniz…