Devlet Memurlarının Özlük Hakları

DEVLET MEMURLARININ ÖZLÜK HAKLARI

Bakım gereksinimi olan özürlü yakını bulunan memurların tayininde kolaylık sağlanıyor mu?

5378 Sayılı Özürlüler Kanunu 21’inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna şu ek madde eklenmiştir:
EK MADDE 39.

Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.

Özürlülerin tayin ve nakillerinde başka özel hükümler var mı?
Atama, tayin ve nakiller, konuya ilişkin mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından yapıldığından; tayin veya nakille ilgili girişimlerin söz konusu kurumlar nezdinde şahsen yapılması gerekmektedir.

Özürlü çocuğu olan anneler için özel bir düzenleme var mı?
Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 Sayılı Kanun’la, sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenlemeyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 4’te 1’i prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek. Yapılan bu düzenleme ile özürlü çocuğu olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır.