Tagged as: ALS

Alternatif Tedaviler üzerine Bildiri

Aşağıdaki bildiri ve yol gösterici ilkeler, Uluslararası ALS/MND Dernekleri Birliği’nin 15 Temmuz 2005 tarihli toplantısında benimsenmiş ve kabul edilmiştir. KASDER Yönetim Kurulu tarafından sizlere tavsiye niteliği taşımaktadır. ALTERNATİF TEDAVİLER ÜZERİNE BİLDİRİ ALS/MND hastalığından etkilenenlerin alternatif tedavi arayışında olmaları ve konuya gösterdikleri ilgi, Uluslararası ALS/MND Dernekleri Birliği tarafından tanınmaktadır. Uluslararası ALS/MND

Read More

ALS ve Evde Bakım

Yrd. Doç. Dr. NAİLE ALANKAYA İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü e-mail: naile.alankaya@izmir.edu.tr ALS nasıl bir hastalıktır? Amiyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) aynı zamanda Motor Nöron Hastalığı olarak bilinmektedir. Hastalık, merkezi sinir sisteminde omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor hücrelerin (nöronların) kaybından kaynaklanmaktadır. Bu hücrelerin kaybı kaslarda güçsüzlük ve

Read More