İzinsiz Yardım Toplama Hakkımız

Derneğimiz, 16.07.2004 tarih ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6. maddesi gereği ülkemizdeki İzinsiz Yardım Toplama hakkı tanınan dernekler arasında yer almaktadır.