Kurucularımız

Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR

Prof. Dr. Hıfzı ÖZCAN

Prof. Dr. Hüsrev HATEMİ

Dr. Bahattin YARDIMCI

Prof. Dr. Yıldırım AKTUNA

Prof. Dr. Dr. Halil A. İDRİSOĞLU

Fahri ÖZDEN (Matbaacı)

Nilgün KURAN (Ev Hanımı)

Hasan BİLECİKLİ (Emekli Öğretmen)

Havva ARSLAN (Ev Hanımı)