Amaçlarımız

Amaçlarımız

-Nöromüsküler hastalıkları ortaya çıkaran nedenleri saptayarak teşhis ve tedavi yöntemlerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek, önleyici tedbirler üzerine çalışmak

-Kas hastası engelli bireylerin ve yakınlarının hastalık hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla psikolojik destek hizmeti sağlanmak

-Kas hastalarının sosyal yaşama etkin katılımlarını arttırmak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunmak ve özgün niteliklerine uygun bir iletişim modeli geliştirmek

-Kas hastalıkları ve engellilik alanında cinsiyet eşitliği göz önünde bulunduran bilgilendirme, yönlendirme ve savunu faaliyetlerinde bulunmak.

-Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde KASDER, ulusal-uluslararası alan yazını ve gündemi takip ederek doğru ve geçerliliği olan bilgileri bireysel ya da kolektif yöntemle aktarmaktadır.

-Kas hastası engelli bireyler ve engellilik konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bireylere yönelik farkındalık temelli yayınlar çıkarmakta, konferans, kurslar ve seminerler düzenlemek; basılı ve dijital yayınlar hazırlayarak tıbbi, mesleki, hukuki ve sosyal haklar açısından bilgiyi yaymak.

-Kas hastalığı bulunan engelli bireylerin ve yakınlarının sosyal yaşama etkin katılımlarını desteklemek ve yaşam kalitelerini arttırma amacıyla güçlendirme faaliyetlerinde bulundurmak

-Savunu faaliyetleri kapsamında bilimsel geçerliliği olan sağlık hizmetine eşit bir şekilde erişilmesini sağlama noktasında hem kamuoyu farkındalığına yönelik hem de sosyal politikalar nezdinde çalışmalar yürütülmek, medikal ve tıbbi malzeme desteğinde bulunmak.

-Kas hastalarının eğitim-öğretim hayatlarını desteklemek ve katkı sunmak amacıyla öğrencilere burs desteğinde bulunmak gençlik programlarına dahil etmek

-Kas hastalıklarının sosyal hayata uyum süreçlerinin geliştirilmesi tedavilerine yönelik projelerin uygulanabilmesi ve sivil toplum örgütleri, yerel yönetim, özel sektör ve mülki amirliklerle kurum ihtiyaçları ve faaliyetleri göz önünde bulunduran çalışmalar yapmak.