Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Kas hastalığıyla yaşayan bireylerin, sağlıklı kişilerle aynı sosyal standartları yaşayabileceği bir Türkiye.

Misyonumuz

Uluslararası engelli hakları doğrultusunda kas hastalarının sosyal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak, kas hastalarını doğru bir şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak mümkün olan en iyi duruma getirmek, nöromüsküler hastalıkların nedenlerine ve tedavilerine yönelik araştırmaları bilimin ve etik kuralların rehberliğinde desteklemek, toplumu nöromüsküler hastalıklar konusunda bilgilendirmek, kas hastalarının yaşam kalitelerini yükseltecek çalışmalar yapmak.

Değerlerimiz

– Eşitlik – Bilimsellik
– Erişilebilirlik – Entegrasyon
– Dayanışma – İnsana Saygı ve Evrensel İnsan Hakları
– Sosyal Sorumluluk – Etik Değerler
– Kalite – Özveri