Seminerin Önemi

Seminer; bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen toplantılara verilen isimdir.

Bir grubun veya bir yetkilinin yönetiminde; ilgili sorunu incelemek ya da araştırmak üzere yapılmış çalışmaların aktarıldığı bu toplantılara katılım yoğun olur.

Toplumun bilinçlenmesi için seminerlerin önemli bir rolü vardır.