Ayni Yardımlar

Nöromüsküler hastalıklara sahip kişiler, medikal cihaz ve aletlere ihtiyaç duymaktadır.

Hastalarımızın hayatlarını sürdürmek için :

– Tekerlekli sandalye
– Korse
– Ventilasyon
– Aspirasyon
– Afo
– İlaç
– Yetişkin bezi

… Ve benzeri bazı tıbbi/medikal cihaz ile aletlere ihtiyaç duymaktadır. KASDER’in olanakları çerçevesinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarının karşılamadığı tıbbi/medikal cihazların hastalara temini (zimmetlenerek) yapılmaktadır.