Bakım Hizmetleri

Yatağa bağımlı hastalar için evde bakım hizmetimiz sonlandırılmıştır.

Derneğimizce geçmiş yıllarda yürütülmüş olan evde bakım hizmeti yetersiz kaynak nedeniyle devam ettirilememektedir. İlk fırsatta hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

——

Önceki yıllarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi’nin 2008 yılındaki işbirliğiyle öncelikle ALS/MND tanılı hastalarına Evde Bakım Hizmeti başlatılmıştı. Proje kapsamında belediyelerden sağlanan 6 hemşireye ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden sağlanan 1 hemşireye, 6-12 Ekim 2008 tarihleri arasında Oxford ve Londra Üniversiteleri’nden akademisyen hemşireler tarafından “Evde Bakım” eğitimleri verilmişti.

Yatağa bağımlı ALS hastalarına yönelik bakım kursunu başarıyla tamamlayan sağlık personeli, bir süre evde bakım hizmetlerini vermiş ancak belediyeden personel desteği sınırlı olduğu için bu çalışma istenilen düzeye çıkamamıştı.

Öncelikli hizmetler arasında yer alan ‘evde bakım’ için Aralık 2009 tarihinde ise İstanbul Üniversite Rektörlüğü ile görüşme yapılmış ve bunun sonucunda İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakülteleri ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu işbirliğiyle 10 hemşire görevlendirilmişti.