Evde Bakım Hizmetleri

Yatağa bağımlı hastalar için evde bakım hizmetleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi’nin 2008 yılındaki işbirliğiyle öncelikle ALS/MND tanılı hastalarına Evde Bakım Hizmeti başlatıldı. Proje kapsamında belediyelerden sağlanan 6 hemşireye ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden sağlanan 1 hemşireye, 6-12 Ekim 2008 tarihleri arasında Oxford ve Londra Üniversiteleri’nden akademisyen hemşireler tarafından “Evde Bakım” eğitimleri verildi.

Yatağa bağımlı ALS hastalarına yönelik bakım kursunu başarıyla tamamlayan sağlık personeli, bir süre evde bakım hizmetlerini vermiş ancak belediyeden personel desteği sınırlı olduğu için bu çalışma istenilen düzeye çıkamamıştır.

Öncelikli hizmetler arasında yer alan ‘evde bakım’ için Aralık 2009 tarihinde ise İstanbul Üniversite Rektörlüğü ile görüşme yapılmış ve bunun sonucunda İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakülteleri ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu işbirliğiyle 10 hemşire görevlendirilmiştir.

İşbirliği yapılan kurumlar:

– Oxford Üniversitesi
– Londra Üniversitesi
– ALS/MND (Uluslararası Amyotropic Lateral Sclerosis Dernekleri Birliği)
– İstanbul Üniversitesi
– Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi
– Bakırköy Belediyesi
– Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi