Sosyal Birim Hizmetleri

KASDER üyelerini sosyal ve yasal hakları hakkında bilgilendirip destek olan “KASDER Sosyal Hizmet Birimi”, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile/Çift Terapisti Fatih Kılıçarslan’ın desteği ile hizmete girdi.

Fatih Kılıçarslan‘ın uygulama danışmanlığında Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden oluşan birimimiz, üyelerimize hizmet vermeye başladı.

Bilgi edinmek için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden irtibata geçebilirsiniz.

E posta: sosyal.hizmet.birimi@kasder.org.tr  –  info@kasder.org.tr
Tel: 0212 663 86 86

 

KASDER Sosyal Hizmet Birim Çalışma Esas ve Usulleri
Kas Hastalarının, ailedeki tüm sosyal riskler hedef alınarak, bireysel sorunları, gereksinimleri dikkate alınarak yaşamında arzu edilen sosyal değişimin gerçekleşmesini sağlamak.
Kas Hastalarının, sahip oldukları sosyal haklarını kullanabilmeleri için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmak.
Hastaların kendi bulundukları mahalde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,
Hastalara aile destekleri ve tıbbi destek alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirme yapılmasını sağlamak.
Hastaların eğitimleri doğrultusunda istihdamını sağlamak amacıyla iş-kur, belediyeler, ticaret odası, meslek örgütleri iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmak.
Hastaların ailesine rehberlik yapılarak; engellinin daha güvenli yaşaması için ev düzeninde değişiklik yapılması,
Kas Hastasının bakımı konusunda ailesinin bilinçlendirilmesi,
Ailelere yapılan aylık evde bakım yardımının engellinin gereksinimleri için harcanmasının sağlanması.
Sosyal Hizmet Uzmanı kas hastası, aile ve hasta grupları ile toplumla çalışır.

 

Sosyal Hizmet Uzmanına Başvurular
Ekonomik gücü yetersiz kas hastaların ayni-nakdi cihaz, giyecek vb. ihtiyaçlarının karşılanması için (maddi kaynak araştırılması yapılmaktadır).
Hasta ile ilgilenen kişilerin olmadığı hallerde hasta yakınları ile bağlantı kurulması için;
Hastasına bakmak istemeyen hasta yakınlarının bu konu ile ilgili olarak isteklilik hallerinin arttırılması için,
Hastanede uzun süre yatmaktan dolayı moral gücünü kaybetmiş hastalara moral desteğinin sağlanması için,
Kas Hastası ve ailelerinin yararlanabilecekleri toplum kaynakları hakkında bilgilendirilmesi için,
Sosyal hizmet uzmanına başvurulabilir.
Belirlenen somut maddelerin dışında hastanın tedavisini olumsuz olarak etkilediği düşünülen tüm sosyal-ekonomik-psikolojik sorunların çözümü için sosyal hizmet uzmanından yardım alınabilir.
Sosyal Hizmet Uzmanları sağlık kurumlarında mesleki çalışmalarını “Sosyal Hizmet Birimi” bünyesinde yapmaktadır.

 

Sosyal Hizmet Uzmanının Uygulamaları
Sosyal hizmette uygulama süreci; müracaatçıların psiko-sosyal durumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, müracaatçının ve sosyal çevresinin değerlendirilmesi, müracaatçının sorun ve gereksinimlerine yönelik toplumsal kaynakların değerlendirilmesi, belirlenmesi ve harekete geçirilmesi gibi boyutlar içermektedir.
Yasal ya da sosyal haklar ile ilgili bilgi verir.
Yasal değişikliklerin ve mevzuatların takibi ve web sitesinden paylaşımı,
Yasal ve sosyal eksiklikler ile ilgili tespitler.
Doktor randevuları için danışmanlık ve destek verir
Hastalık ve doktor ile ilgili bilgi taleplerine yardımcı olur
Psikolojik destek için “online psikolojik destek ekibine” yönlendirir.
Hastaların bir kısmının sosyal aktivitelere dâhil edilmesi için organizasyon gerçekleştir.
Kas hastası ve ailelerini evlerinde ziyaret eder.
Kas Hastasının gerektiğinde sosyo-ekonomik tetkikini maddi yetersizliği olanlara diğer dış sürekli veya geçici destek sağlamasına yardımcı olur.
Kas hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenler, moral gücünün artırılmasını sağlar.
Sosyal güvencesi olmayan hasta ve hasta yakınlarına sağlık ve sosyal güvenlik kurumundan yararlanmaları konularında danışmanlık hizmeti vermektedir,
Kimsesiz hastaların sosyal destek sistemlerinden yararlandırılması sağlanır,
Herhangi bir mesleği olmayan hastaların meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi sağlanır,
Sosyal İnceleme (Görüşme) Raporu yazılır.

 

Sosyal Hizmet Uzmanın birey ile çalışması
Derneğe telefon ile arayıp ya da mail atıp bilgi talebinde bulunan hastalar sorunlarına ve şehir içi ya da dışında olmalarına göre sınıflandırılıp gelebilecek olanlar ile randevu vererek gelemeyenler ile de sorunlarına göre telefon ile veya yazarak ya da Skype programı, ya da ev ziyaretinde bulunarak görüşülebilir.

 

Sosyal Hizmet Uzmanın ailelerle çalışması
Randevu sistemi ve telefon aracılığı ile aileler ile görüşülebilir.
Sosyal Hizmet Uzmanın Hastaları bilgilendirme ve destek sistemi
Aylık periyotlarda bilgilendirme toplantıları olabilir,
Telefon ve mail yolu ile bilgilendirme yapılabilir.

Sosyal Hizmet Uzmanı tüm bu çalışmaları multi disipliner bir ekip ve kurumlarla işbirliği içerisinde yürütür.