İşitme Engellilerin Tercüman İsteme Hakkı

Konuşma ve işitme engelli bireylerin istek ve taleplerinin doğru bir şekilde ifade edebilmesini sağlayacak bir tercüman isleme hakkı vardır. Özürlüler Kanunu”nun (5378) 30. maddesi ile 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na eklenen Ek Madde 8, bu hakkının yasal dayanağını oluşturmaktadır. Söz konusu madde, “İşitme ve konuşma özürlülere gerek görüldüğü hallerde tercümanlık yapmak üzere illerde işaret dili bilen personel görevlendirilir…” demektedir.