İstanbul Hekim Meclisi Toplandı

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin de üyesi olduğu Sağlığıma Engel Olma Platformu 4 Aralık 2011 Pazar günü 700’ü aşkın hekimin katılımıyla, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda düzenlenen İstanbul Hekim Meclisi’ne katıldı.

Toplantıya; kamuda, özel sektörde çalışan hekimler, öğretim üyeleri, asistan hekimler, tıp öğrencileri, işyeri hekimleri, kurum hekimleri, aile hekimleri, emekli hekimler ile sağlık alanında örgütlü meslek odası, sendikaların ve hasta derneklerinden temsilciler katıldı.

Hekim Meclisi; İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun konuşmasıyla açıldı. Dr. Çerkezoğlu, “Hekimlerin irade ve mücadele beyanı olan bu toplantının devamını getireceğiz. Hekimliğin bütün alanlarında, bütün sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımızla birlikte; mesleğimize, özlük haklarımıza, iyi ve onurlu hekimliğe sahip çıkacağımız bir mücadele programını umuyoruz ki bu Meclis kararlılıkla ve güçlü bir iradeyle yaşama geçirecektir. Bu salonda olsun ya da olmasın bütün hekim arkadaşlarımızın; durumdan rahatsız olan, gelecek kaygısı taşıyan, mesleğine sahip çıkmak için güçlü bir birliktelik oluşturma kararlılığında olan tüm meslektaşlarımızın İstanbul Hekim Meclisi’nin etkinliklerine, kararlarına katılacağına inanıyoruz” dedi.

Yaklaşık 5 saat süren İstanbul Hekim Meclisi’nde 50’ye yakın hekim söz alarak Sağlıkta Dönüşüm Programı, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve AKP Hükümeti’nin sağlık politikaları hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Sağlığıma Engel Olma Platformu adına söz alan derneğimiz yönetim kurulu üyesi Hakan Özgül de: “Sağlık hizmetlerindeki aksamalardan en çok engellilerin zarar göreceğini, SUT için her sene dava açtıklarını ama davalar henüz sonuçlanmadan yeni SUT yayınlandığını, engellilerin kullanması gereken medikal araç ve gereçlerde SGK’nın ciddi kısıtlamalar getirdiğini, ülkemizde sözde eşitliğin olduğunu, ama KHK’nin Başbakan tarafından delinebildiğini, her şeyin para ile ölçüldüğünü fakat paradan daha çok önemli kavramların; örneğin sağlık, onur ve haysiyet gibi kavramların olduğunu” ifade etti. Ayrıca üniversite hastanelerinin içinin boşaltıldığını, üniversitenin yapamadığı genetik incelemenin özel laboratuarda yapıldığını da ekleyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı, “Hekimlerin Kararlılık Beyanı”nın okunması ve kamuoyuna ilan edilmesiyle sona erdi.