KASDER ‘ADIM ADIM’A KATILARAK BİR ADIM DAHA ATMIŞ OLDU!

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği artık “İyilik Peşinde Koş”acak!

Başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi sporlar aracılığıyla önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlayan Adım Adım Oluşumu’nun desteklenen STK’lar listesine dahil olduk.

”Hoş Bulduk! ” diyor,

İyilik peşinde koşacak yeni sivil toplum kuruluşları arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Adım Adım, Türkiye’de şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarının sayısını artırmak amacı ile kurulmuş bir dernektir. Dernek aynı zamanda bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak amacı ile geliştirilmiş olan www.acikacik.org platformunun da sahibidir. Bu platforma sadece bağışçı haklarını imzalayan kurumlar dahil edilir. Adım Adım’ın, bağışçı haklarını imzalayan STK’lar ile çalışma kararı, Açık Açık Derneği’nden destek alması sonucunu doğurmuştur. STK’ların Adım Adım’a katılım sürecinde Açık Açık Platformu’nda yer alma kriteri öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Birlikte iyilik peşinde koşabilmek için aramıza katılmanızı heyecanla bekliyoruz…