Kök Hücre ve Kök Hücre Çalışmalarına Genel Bir Bakış / Türk Hematoloji Derneği

Kök hücre ve kök hücre çalışmalarına genel bir bakış / TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Son yıllarda, dünyada olduğu kadar ülkemizde de çok önemli beklentilere yol açan ve nöromüsküler hastalıklar açısından da önemli tartışmalara neden olan kök hücre çalışmaları derneğimizin de yakında takip ettiği bir konu.

Konunun taşıdığı hassasiyetlerin farkında olan KASDER, bir çok hasta açısından ciddi umutlara yol açan kök hücre çalışmalarıyla ilgili yeri geldikçe farklı bilim örgütlerinden yazılar istemekte ve bunları çeşitli araçlarla üye ve hasta çevresiyle paylaşmaktadır.

Türk Hematoloji Derneği‘nden talep edilen konuyla ilgili yazı, dernek yönetimince değerlendirilmiş ve yapılan titiz bir çalışmanın sonucunda derlenen yazı KASDER’e resmi kayıtla gönderilmiştir.

KASDER yönetimi, Türk Hematoloji Derneği‘ne, hastalar açısından son derece değer katıcı olan işbirliği için teşekkür ediyoruz.