Alternatif Tedaviler

Alternatif Tedaviler üzerine Bildiri

Aşağıdaki bildiri ve yol gösterici ilkeler, Uluslararası ALS/MND Dernekleri Birliği’nin 15 Temmuz 2005 tarihli toplantısında benimsenmiş ve kabul edilmiştir. KASDER Yönetim Kurulu tarafından sizlere tavsiye niteliği taşımaktadır. ALTERNATİF TEDAVİLER ÜZERİNE BİLDİRİ ALS/MND hastalığından etkilenenlerin alternatif tedavi arayışında olmaları ve konuya gösterdikleri ilgi, Uluslararası ALS/MND Dernekleri Birliği tarafından tanınmaktadır. Uluslararası ALS/MND

Devamı