Hukuk

Eğitim Hakkı

Anayasa’nın 42. maddesi “kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını” vurguluyor; dolaylı da olsa engelli bireylerin de ayrımcı muamelelere maruz kalmadan bu haktan faydalanabileceğini belirtiyor. Yine aynı maddede; devlet tarafından durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları “topluma yararlı kılacak tedbirlerin alınacağı” düzenlenerek, pozitif ayrımcılık mümkün kılındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat

Read More

İşitme Engellilerin Tercüman İsteme Hakkı

Konuşma ve işitme engelli bireylerin istek ve taleplerinin doğru bir şekilde ifade edebilmesini sağlayacak bir tercüman isleme hakkı vardır. Özürlüler Kanunu”nun (5378) 30. maddesi ile 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na eklenen Ek Madde 8, bu hakkının yasal dayanağını oluşturmaktadır. Söz konusu madde, “İşitme ve konuşma özürlülere

Read More

Beyaz Kart

Ücretsiz – İndirimli Seyahat Hakkı (Şehir İçi) Engelli bireyler, yerel yönetimlerin alacağı karar ile ücretsiz veya indirimli seyahat edebilirler. İstanbul’da İETT’nin sağladığı ücretsiz seyahat hakkınızı (BEYAZ KART) kullanabilmek için aşağıdaki evraklarla www.iett.gov.tr adresine müracaat etmeniz gerekiyor. Engelli elektronik mart müracaatı için gerekli belgeler: * 16 Temmuz 2006 tarih ve 26230

Read More

Devlet Memurlarının Özlük Hakları

DEVLET MEMURLARININ ÖZLÜK HAKLARI Bakım gereksinimi olan özürlü yakını bulunan memurların tayininde kolaylık sağlanıyor mu? 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu 21’inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna şu ek madde eklenmiştir: EK MADDE 39. Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen

Read More

Engelli Aylığı

Engelli Aylığı (2022 sayılı Kanun) Engelli aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa” göre bağlanan aylıktır. 2022 sayılı kanun uyarınca ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla

Read More