E-Posta Gönder info@kasder.org.tr
iletişime geç +90 212 663 86 86
BAĞIŞ YAP

Hukuk

Eğitim Hakkı

Anayasa’nın 42. maddesi “kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını” vurgulayarak dolaylı da olsa engelli vatandaşların da ayrımcı muamelelere maruz kalmadan bu haktan faydalanabileceklerini belirtir. Yine aynı maddede: Devlet tarafından durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirlerin alınacağı düzenlenerek pozitif ayrımcılık mümkün kılınmıştır.   Milli Eğitim Bakanlığı’nın

Devamı

İşitme Engellilerin Tercüman İsteme Hakkı

Konuşma ve işitme engelli bireylerin istek ve taleplerinin doğru bir şekilde ifade edebilmesini sağlayacak bir tercüman isleme hakkı vardır. Özürlüler Kanunu”nun (5378) 30. maddesi İle 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa eklenen Ek Madde 8 bu hakkının yasal dayanağını oluşturmaktadır. Söz konusu madde, İşitme ve konuşma özürlülere

Devamı

Beyaz Kart

Ücretsiz ya da İndirimli Seyahat Hakkı (Şehir İçi) Engelli bireyler yerel yönetimlerin alacağı karar ile ücretsiz ya da indirimli seyahat edebilirler. İstanbul’da İ.E.T.T.’den ücretsiz seyahat hakkı için alınması gereken Beyaz Kart için aşağıdaki evraklarla İ.E.T.T.’ye (www.iett.gov.tr) müracaat etmek gerekmektedir.   Özürlü Elektronik Kart müracaatı için gerekli belgeler: 16 Temmuz 2006

Devamı

Devlet Memurlarının Özlük Hakları

Bakım Gereksinimi Olan Özürlü Yakını Bulunan Memurların Tayininde Kolaylık Sağlanmakta mıdır? 5378 sayılı Özürlüler Kanunu 21’inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir: EK MADDE 39.- Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin,

Devamı

Engelli Aylığı

Engelli Aylığı (2022 sayılı Kanun) Engelli aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa” göre bağlanan aylıktır. 2022 sayılı kanun uyarınca ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla

Devamı