Uluslararası Sözleşmeler

BAĞIMSIZ YAŞAM HAKKI VE KİŞİSEL ASİSTANLIK

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde 19. madde olarak yer alan Bağımsız yaşam, engellilik olgusunun hayırseverlik için gereken bir talihsizlik olarak değil, toplum içinde tahammül edilemez bir adaletsizlik olarak görüldüğünde mümkün olabilir. “Bağımsız yaşam” kavramı, insan deneyiminin ve haklarının tamamını kapsayan geniş bir kavramdır. Bu nedenle, engelliliğin doğası ve karmaşıklığı ne

Read More

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi / İdil Işıl Gül Özet İnsan hakları hukukunun temelinde uluslararası sözleşmeler vardır. Devletlerin kendi yetki alanlarındaki kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı taahhüt ettikleri bu sözleşmeler, bazı hâllerde bir kişi grubunun haklarını (çocuk hakları, kadın hakları gibi); bazı hâllerde ise herkes bakımından belli bir

Read More