Özgür Bostancı

Derneğimizin Özgür Bostancı Hakkında Yaptığı İdari Başvurular

21 Kasım 2011 günlü Radikal Gazetesinde yer alan “Babanı sırtında indirirsin!” başlıkla haberde; “ bir kas hastalığı çeşidi olan okülofaringodistal miyopati tanısı konulmuş 15 yıldır engelli olan 46 yaşındaki Özgür Bostancının, hastalığının ilerlemesiyle artık yürüyemediği, nefes almak, yemek yemek gibi temel yaşam fonksiyonlarını yerine getirmede zorlandığı, Özgür Bostancı’nın kendisine bakacak kimsesinin

olmadığı, yıllar önce eşinden ayrılan Özgür Bostancı’nın tek yakını 17 yaşındaki oğlu Kerem’in babasına bakmak için okulunu devam ettiremediği, 17 yaşındaki Kerem’in, yürüyemeyen, nefes almak için boğazında bir delik açılan ve ancak midesine takılan sondayla beslenebilen babasının sesi, eli, kolu olduğu, 10 yıldır evinden

çıkmadan yalnızca kapıdan dışarı bakarak yaşamını sürdüren ve Bağ-Kur maaşıyla geçinen baba-oğlun 2 yıl önce, 4 bin liraya borç harç aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyle evden dışarı çıkmak istedikleri belirtilmiştir.” Yine söz konusu haberde “ Kastamonu Hisarardı mahallesinde yokuştaki bir evde oturan Özgür Bostancı’nın Kastamonu Belediye Başkanlığından sokağına rampa yapılmasını talep ettiği ancak belediyenin buraya engellilerin kullanmasının imkansız olduğu bir rampa yaptığı ifade edilmiştir.”

Ancak haberde öyle bir olay var ki idari ve cezai soruşturmayı gerektirmektedir. Kastamonu Belediye Başkanlığı, 17 yaşındaki bir çocuğun, belediyenin yaptığı rampadan babasının akülü arabayla inip çıkmasının imkânsız olduğunu söylemesine cevap olarak; “Babanı sırtında taşı, rampadan aşağıya indir” yanıtını verebilmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığı altında derneğimiz, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne 02.12.2011 tarihinde idari başvuru yaparak konunun yetkili makamlarca incelenmesi ve soruşturulması, sorumluların da cezalandırılmasını talep etmiştir.

İlgili idari başvuruda: “Kastamonu Belediye Başkanlığının görevi belediye hizmetlerini yürüttüğü il içerisinde mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarını engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirmektedir. Bu görev uluslar arası ve ulusal mevzuatın belediyeye yüklediği zorunlu bir görevdir. Engelli bireylere yapılan bir lütuf da değildir. Belediye bu görevini yerine getirirken engelli bireylerin taleplerine öncelik vermeli ve bu görevini yerine getirirken evrensel ve bilimsel standartlara, TSE’nin belirlediği kurallara uygun hareket etmelidir.

Kastamonu Belediyesi rampa yapma görevini yerine getirirken görevi ihmal suçunu işlemiştir. Zira belediye görevin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Engellilerin erişebilirliği açısından yapılacak rampa eğimi %5’tir. TSE standartları bu yöndedir. Eğer yeterli eğime uygun rampa yapılamayacaksa engelli bireylere özgü farklı çözümler yapılabilir. Belediyenin evrensel standartlara uygun rampa eğimini bilmeksizin kullanılamayacak rampa yapması görevin ihmalidir.

Kastamonu Belediyesi yine erişilebilir olmayan bir rampa yaparak kamu zararına sebebiyet vermiştir. Kullanılamayacağı bilimsel olarak bilinebilecek bir rampa yaparak kamunun zarara uğramasına sebebiyet vermiştir.

Ayrıca ve en önemlisi Kastamonu Belediyesi “babanı sırtında taşı” diyerek engellilerin sırtlarda taşınmasını içselleştiren bir tavırla insan hak ve hürriyetlerine aykırı bir tutum sergilemiştir.

Öte yandan, yine haberde Özgür Bostancı ve oğlunun yaşadığı evin bitişiğindeki arsanın tarla olarak kullanıldığı ve burada yapılan sulama nedeniyle meydana gelen su giderlerinin ve kanalizasyon atıklarının ailenin oturduğu evin bodrum katına dolduğu, evin bu sebeple rutubete maruz kaldığı ve bu sağlıksız durumun ailenin özellikle Özgür Bostancı’nın tıbbi durumunda meydana getireceği komplikasyonlar ve sağlık sorunları sebebiyle ailenin Kastamonu Belediye Başkanlığına başvurduğu ve sonuç alamadığı ifade edilmiştir.

Kastamonu Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden Özgür Bostancı yukarıdaki iki sorununun çözümü için Belediye nezdinde bir çok kez girişimde bulunmuş, ancak belediye yetkilileri sorunu çözme sorumluluğunu bu güne kadar gösterememiştir. Bu takdirde şu sorunun sorulması gerekir; Belediye, sosyo-ekonomik bakımdan yardıma ihtiyaç duyan, 17 yaşındaki oğlunun bakım ve desteği olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek ağır engelli bir vatandaşının sorunlarını çözüme kavuşturmak için niçin gerekli tedbirleri almamaktadır.

Yukarıda ve ekte verilen haber; zor şartlarda yaşam süren ağır engelli Özgür Bostancı ve 17 yaşındaki oğlu Kerem’e karşı Kastamonu Belediyesinin tutumunu gözler önüne sermektedir. Bu konunun yetkili makamlarca incelenmesi ve soruşturulması, sorumluların da cezalandırılması gerekmektedir. Bu engelli bireylere karşı devletin sorumluluğudur.

Gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.” denilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 06.01.2012 tarih ve 166 sayılı yazı ile derneğimize bilgi verilmiş, ilgili belediyenin gerekli düzenlemeleri yaptığı ifade edilmiş ve iddiaların yeniden incelenmeye alındığı bildirilmiştir. İli yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Diğer idari başvuruların sonuçlanması durumunda yine web sayfamızdan duyurmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz.