ALS Hastalarının Evde Bakım Projesi 2010

KASDER’in önemsediği “ALS Hastalarının Evde Bakım”ına ilişkin çalışma, 04–08 Ekim 2010 tarihleri arasında dernek merkezinde kurs olarak gerçekleştirildi.

Kursa İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 20 hemşire katıldı.

Oxford Üniversitesi’nden ALS hastalarının bakımı konusunda uzman hemşire Rachel Marsden tarafından kurs verildi. Kendisine yine aynı üniversiteden Heather Ryan eşlik etti.

Kurs konuları; “ALS hastalarında beslenme, solunum, iletişim olanakları ve yapılacaklar, uğraşı terapisi, fizik-tedavi ve rehabilitasyon” başlıkları oldu.

Simültane çeviri eşliğinde tüm bilgi ve deneyimlerinin aktarıldığı kurs sonunda tüm katılımcılara İstanbul Üniversitesi ve KASDER yetkililerinin imzaladığı “Kurs Katılım Belgesi” verildi.

Kursun bir bölümüne de ALS tanılı hastalar katıldı ve bakımdan beklentilerini belirtti. ALS hastalarımızın katılımı, eğitime katılan hemşireler açısından önemli bir buluşma oldu.

Kursa katılan hemşirelerle 18 Ekim 2010 tarihinde KASDER merkezimizde “Arama Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantının amacı; “ALS hastalarının evde bakımı için nasıl bir çalışma başlatılması ve önceliklerin belirlenmesi” oldu. Anlamlı görüşlerin paylaşıldığı toplantının raporu, katılımcılara ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletildi.

Eğitimi tamamlayan hemşireler gruplar halinde ALS tanılı hastaları evlerinde ziyaret ederek eğitimlerini tamamladı. Bu hemşireler, 2010 Kasım ve Aralık ayları içinde Oxford Üniversitesi’nde bir haftalık gözlem yapma olanağına da kavuştular.

Sürece katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e, Prof. Dr. Çiğdem Kayacan’a, Prof. Dr. Aytolon Yıldırım’a, Öğretim görevlisi Zeliha Tülek’e ve eğitimcilerimiz Rachel Marsden’e ile Heather Ryan’a, kursa katılan hemşirelerimize, Sağlık Bakanlığı’na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.