Gönül Dostu Eczaneler Zinciri Projesi

Gönül Dostu Eczaneler Zinciri Projesi

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ile İstanbul Eczacı Odası, 16 Temmuz 2012 tarihli protokolde örnek bir işbirliğine imza attılar. KASDER’in hasta odaklı faaliyetlerinin Oda tarafından “sosyal sorumluluk” çerçevesinde desteklenmesi için ortak çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, nöromüsküler hastalıklara toplumun duyarlılığının arttırılması ve bilgilendirilmesi için “Kumbara Zinciri Projesi” geliştirildi. Eczanelere yerleştirilecek kumbaralar için KASDER ve İstanbul Eczacılar Odası birlikte hareket ediyor. Kumbara Zinciri Projesi’ne dahil olan eczaneler, KASDER’in web sitesinde “Gönül Dostu Eczane” olarak duyuruluyor.

TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ İLE İSTANBUL ECZACI ODASI ARASINDA HASTA ODAKLI FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ KONUSUNDAKİ PROTOKOL

PROJE KONUSU : Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER)’nin hasta odaklı faaliyetlerinin İstanbul Eczacı Odası’na bağlı eczanelerde tanıtılması ve derneğin ülke çapında yürüttüğü Kumbara Zinciri Projesi’nin desteklenmesi.

TARAFLAR:
Bu protokolün tarafları Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ile İstanbul Eczacı Odası’dır.
İş bu protokol, nöromüsküler hastalıkların tanıtımı ve gelir getirici faaliyet olarak, 08.06.1992 tarih ve 92/3137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler statüsü tanınan Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER)’in 06.07.2004 tarih ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6. Maddesi gereği ülkemizdeki izinsiz yardım toplama hakkına istinaden hazırlanmıştır.
Madde 1-
1.1- TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ’ in talebi üzerine İSTANBUL ECZACI ODASI, KASDER’ in hasta odaklı faaliyetlerini sürdürebilmesi için kaynak temini çalışmalarının bir parçası olarak ülke çapında yürüttüğü Kumbara Zinciri Projesi’nin bir parçası olarak, ODA’ya bağlı İstanbul’daki eczanelere kumbara yerleştirilmesi konusunda referans olmaya karar vermiştir.
1.2- ODA üyesi eczanelerin, gönüllülük esasına dayalı olarak KASDER’e kolaylaştırıcılık sağlamaları konusunda ODA ya da KASDER tarafından bilgilendirilmesi ve destek vermek isteyen Eczanelere KASDER tarafından kumbara yerleştirilmesine karar verilmiştir.
1.3- Eczanelere yerleştirilecek kumbaraların yanında ODA’ nın logosunu ve kampanyaya verdikleri desteği ifade eden ibareyi de içeren etiket, , KASDER tanıtım ve iletişim bilgileri de içeren kas hastalıkları konusunda bilgilendirici broşür bırakılarak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunulmasına karar verilmiştir.
Madde 2-
KARŞILIKLI TAAHHÜTLER:
2.1- KASDER, iş bu belgeyle, kendi uhdesinde Kumbara Zinciri Projesi”nin işleyişinde, ODA’ nın görüş ve önerilerini dikkate almayı kabul ve taahhüt eder.
2.2- KASDER “Kumbara Zinciri Projesi” ne ODA referansı/aracılığıyla gelecek talep ve başvuruları, en yüksek mesai ile kabul ve cevaplandıracağını gerekli ve yeterli bilgi ve hizmeti vereceğini taahhüt eder.
2.3- KASDER, kumbaraların eczanelere, ekli KASDER KUMBARA TESLİM VE ÇALIŞMA TUTANAĞI’ na uygun olarak yerleştirilmesini ve sağlanan gelirin düzenli olarak açıklanarak ODA’ ya bildirilmesini taahhüt eder.
2.4- ODA ve KASDER yetkili organlarının izin vermesi halinde bu sosyal sorumluluk projesini kendi web siteleri, sosyal ağlar ve basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak ve toplu e-posta vb. araçlarla kendi üyelerine duyurmak konusunda serbesttirler.
Madde 3-
PROJENİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAKLAŞA ALINAN KARARLAR:
3.1- ODA’ nın ve KASDER’ in resmi web sitelerinde Projenin duyurulması.
3.2- ODA’nın veya ODA izni ile KASDER’in ODA üyelerine e-mail yolu ile proje tanıtımının yapılması.
3.3- Projeye katılmak isteyen eczanelerin kumbara taleplerini ODA ya da KASDER’e bildirmeleri halinde talebin DERNEK tarafından karşılanması
3.4- KASDER’ in kamu yararına çalışan dernek olması sebebiyle ODA’nın projeye katılımı konusunda eczanelere tavsiye/teşvik etmesi.
3.5- KASDER tarafından görevlendirilecek yetkililerin ODA referansıyla eczanelerle görüşerek proje hakkında bilgilendirmelerde bulunması ve buralara kumbara konulması.
Madde 4–
YÖNERGE:
KASDER, ODA’ nın aldığı kararlara uymayı kabul eder.
Madde 5-
PROJE SORUMLU VE İLGİLİLERİ
Bu protokol çerçevesinde yapılacak faaliyetlerden sorumlu ve faaliyetlerin ilgilileri KASDER tarafından ODA’ ya bildirilir.
Madde 6-
Son hükümler
İş bu belge, İSTANBUL ECZACI ODASI İLE TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ (KASDER) arasında 16/072012 tarihinde 1 yıl için imzalanmıştır.

Kumbara Talebinde Bulunmak İçin
KASDER Tel: 0(212) 663 86 86 info@kasder.org.tr
İEO Tel: 0(212) 217 61 91 (142) info@ieo.org.tr

Proje ile ilgili detaylı bilgiye www.istanbuleczaciodasi.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Projeye destek olmak isteyen eczaneler ODA veya KASDER’e başvurabilecekleri gibi kendilerini ziyaret edecek dernek görevlileri aracılığıyla da talepte bulunabilirler. Sosyal sorumluluk gereği alınan karar doğrultusunda İstanbul Eczacı Odası üyeleri, eczanelerinde hastalık tanıtım materyalleri bulundurmaya ve “Dernek Dostu Kumbara Noktası” olmaya davetlidirler.

Projeye destek veren eczaneler KASDER’ in web sitesinde “Gönül Dostu Eczane” olarak yayınlanacaktır.