SGK ”HASTA BEZİ” HAKKINDA DUYURU YAYINLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi Temini hakkında duyuru yayımlandı.

 

01.06.2022 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete Tebliğine göre “Hasta Alt Bezi ödemeleri “Şahıs ödeme” kapsamında ödenecektir.” Raporunuz ile birlikte ikamet etmiş olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na 01 Temmuz 2022 itibari ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Hak sahibinin hesabına nakdi ödeme şeklinde her ay 4*1/gün, aylık 120 adeti geçmemesi koşuluyla geri ödeme yapılacaktır. SGK kurumu, sigortalıların kendi hesaplarına bir aylık ödeme yapacak. Tıbbi cihaz satış merkezlerine (Medikaller) ödeme yapılıyor, fark ücreti ödüyordunuz. SGK artık istediğiniz yerden alabileceğinizi belirtiyor. Eskiden 2017 öncesi şahıslara geri ödeme yapıyordu. Şimdi de o şekilde olacaktır.

 

01 Temmuz 2022 itibari ile raporunuzla birlikte bağlı bulunduğunuz SGK İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekiyor.

 

SGK duyurusu şu şekildedir:

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

03.06.2022

DUYURU

HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ TEMİNİ HAKKINDA

01.06.2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT eki Ek-3/C-4 listesinde yer alan için A10118 SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi” ve A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi” isimli tıbbi malzemelerin ödeme kural/kriterleri, Sağlık Uygulama Tebliğinin “3.3.37-Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” başlıklı maddesi ile yeniden düzenlemiştir.

Bilindiği üzere hasta alt bezi bedelleri sadece Kurumumuzla sözleşmeli merkezler/eczanelerden temin edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktaydı. Yapılan düzenleme doğrultusunda bundan sonra söz konusu tıbbi malzeme bedelleri günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere sağlık raporunda öngörülen günlük kullanım adeti doğrultusunda aylık olarak nakdi ödeme şeklinde doğrudan hak sahiplerine yapılacak olup, hak sahipleri bahse konu tıbbi malzemeleri istedikleri yerden temin edebileceklerdir. Başvurular 01.07.2022 tarihi itibariyle alınacak olup, ödeme başlangıç tarihi hak sahibinin başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Bu doğrultuda; hak sahiplerinin Kurumumuz mevzuatında belirtilen ödeme kural/kriterlerine uygun olarak ikinci ya da üçüncü basamak resmi sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen hasta alt bezi teminine ilişkin uzman hekim raporu (e-rapor) ile ikamet ettikleri ilde bulunan il müdürlüklerimize dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. MEDULA sisteminde hali hazırda kayıtlı olan sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaktır. Başvuruları uygun bulanan hak sahiplerinin banka hesap numaralarına her ayın 1 inde hak ettikleri tutarlar rapor süresince otomatik olarak aktarılacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Duyurunun aslı için tıklayınız