Trans İST 2011

AB, erişilebilirliğin toplumda ve ekonomide var olmanın ön koşulu olduğunu ifade etmektedir. Mevcut mevzuat erişilebilir kentler kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu hususlara dikkat çekmek ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık çalışması yapmak ve sorumlu yöneticilere gerekli uyarılarda bulunmak için erişilebilirliğin konuşulduğu her alanda derneğimiz gerek raporlarıyla gerek çalışmalarıyla gerek bildirimleriyle ve gerekse de saha çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Transİst 2011 adlı sempozyuma; derneğimiz yönetim kurulu üyesi Hakan Özgül bir bildiri ile katıldı. Özgül’ün derneğimiz adına

“Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de Erişilebilirlik Kavramı” başlıklı bildirisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Özgül panelde: “Birçok idari girişimlerde bulunmaya başladık. 2012 Temmuz tarihi yaklaşıyor. Söz konusu tarihe kadar erişilemez bir kentte yaşamaya devam edersek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için başvurularımızı yapacağız. Gönül bu işi uzlaşarak çözmekten yana ama yaşam hakkımızı kısıtlayanlar hakkında demokratik haklarımızı hukukun öngördüğü çerçevede savunacağız” dedi.

Panel sonunda soru cevap bölümünde derneğimiz yönetim kurulu üyesi Av. Yılmaz Hal; yasalar çıkmasına rağmen neden kötü uygulama yapan kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, Metrobüs’ün kanun çıktıktan sonra yapılmış olmasına rağmen neden halen erişilemez olduğunu sordu ve sorumlular hakkında denetim mekenizmalarının çalıştırılması gerektiği ifade etti.

Sempozyum Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ilki 29 Kasım 05 Aralık 2010 tarihleri arasında organize edilen , “Toplu Ulaşım Haftası” etkinlikleri çerçevesinde 2-3 Aralık 2010 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Ulusal Toplu Ulaşım Sempozyum ve Sergisi” sonuç bildirgesinde belirtildiği üzere; hedeflerden biri, Toplu Ulaşım Sempozyumunun her yıl tekrarlanmasıdır. Bu kapsamda hedef; Toplu ulaşım konusunda bilim adamı, uzman, uygulamacı ve araştırmacılara uluslar arası bir forum temin etmek, bilimsel ve pratik uygulamalarla ilgili son araştırma ve teknolojilere ait düşünce ve sonuçların paylaşımını sağlamak, mevcut sorunlar ve geleceğe yönelik yaklaşımların tartışılmasını sağlamaktır. 01–02 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek sempozyumda ana konuların işlenmesi yanında, toplu ulaşım sistemlerinde planlama, finansman, çevre, veri tabanı ve bütünlüğü, toplu ulaşımın yönetimi gibi konuların güncelleştirilmesi hedeflenmektedir.

http://www.topluulasimhaftasi.com/tr/sempozyum/sempozyum