Unicef’in STK’lılarla Toplantısı Gerçekleştirildi

Unicef’in engellilik alanında çocuklarla çalışan STK’lara yaptığı ağ oluşturma amaçlı toplantı çağrısı üzerine, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ni temsilen müdiremiz Maside Ocak katıldı.

09-10 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirilen toplantı, European Disability Forum’dan (EDP: Avrupa Engellilik Forumu) Proje Koordinatörü Ernesto Zacarilla’nın, Unicef’in Türkiye’de engelli çocuklara yönelik başlattığı projeden bahsederek yaptığı sunumla başladı.

6 Balkan ülkesiyle beraber Türkiye’ye de destek verilecek Avrupa Komisyonu, EDF ve Uluslararası Çocuk Merkezi işbirlikli bu proje kapsamında; savunmasız gruplardan biri olan şiddet mağduru ve engelli çocukların kamu hizmetine daha kapsayıcı bir ulaşım sağlamasının hedeflendiği vurgulandı. Projenin temel adımları arasında; bölgede engelli haklarına yönelik teknik destek sağlamak, ülke düzeyinde iş birliğini arttırmaya yönelik benzeri etkinlikler düzenlemek, diğer tüm paydaşlarla işbirliği içinde tutarlı ve güçlü politikalar ve stratejiler geliştirmek gibi aktivitelerin yer aldığı belirtildi. önümüzdeki yılın başlangıcından itibaren bazı ulusal düzeyde seminerlere katılım ve benzeri içerikte organizasyonlar düzenlenmesine destek olunacak olan bu projede, bağışçı uluslararası örgütlerin katılımı ve Türkiye’nin ulusal koalisyonlara katkı sağlanması da planlanıyor.

Toplantıya, Türkiye’nin çeşitli illerinde engellilik alanında çalışmalar yürüten yaklaşık 50 STK temsilcisi katılım gösterdi. Ülkemizde alanda yalnızca engelli çocuklar için çalışan bir STK’nın olmayışının önemli bir eksiklik olduğunu belirtilmekle beraber; katılımcıların engelli çocuklara dair böyle bir ağın oluşturulmasında istekli oldukları gözlemledinip paylaşılmıştır. İki günlük deneyim paylaşımı, Unicef’in yaptığı ön araştırma sonuçlarının aktarımı, AB ilerleme raporuna alternatiff hazırlanabilen gölge raporun öneminin hatırlatılması, oluşturulacak ağın niteliği ve gerekliliği konularının yer aldığı bu iki günlük buluşmada bir çocuk ağının kurulması kararlaştırılmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde, UNICEF Türkiye Ofisi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’de engelli çocuklar için çalışan STK’ların haritalandırılması çalışmasının sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Ardından Uluslararası Çocuk Merkezi’nden Adem Arkadaş, ‘Çocuğa karşı Şiddeti Önleme için Ortaklık Ağının’ kuruluş süreci ve işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya katılan tüm STK temsilcileri benzer bir ağın engelli çocuklar için de kurulmasının gerekli ve önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardıktan sonra kurulacak ağın adını ’Engelli Çocuk Hakları Ağı’ olarak belirledi. Bu ağın ilk adımı olarak da ağ üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak ve çalışma gruplarını belirlemek için 8 kişilik bir sekretarya oluşturuldu.